livemarks

Zaproszenie na konsultacje społeczne

W dniu 12 luty 2013 r. w godzinach 900 - 1200 Wójt Gminy Mędrzechów zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Ochrony Zbytków na lata 2013 ? 2016.Do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w sali narad w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie zaprasza się zarówno działaczy lokalnych organizacji społecznych, jak również wszystkie osoby zainteresowane ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie gminy.Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z projektem Gminnej Ewidencji Zabytków oraz zostanie zaproponowany i omówiony projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.