livemarks

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Mędrzechów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mędrzechów w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie - pdf
Wzór Oferty - wersja pdf
Wzór Oferty - wersja doc

 

Termin składania ofert: 31.12.2012 r.