livemarks

Nowe mosty na rzekach Breń i Żabnica w Woli Mędrzechowskiej

miniatura

Mieszkańcy Woli Mędrzechowskiej oraz inni, od kilku tygodni mogą korzystać z nowo odbudowanych mostów.Infrastruktura dróg w Gminie Mędrzechów ostatnio uległa znacznej poprawie dzięki licznym remontom i odbudowom. Po powodzi w roku 2010 stan obydwóch mostów znajdujących się na terenie wsi Wola Mędrzechowska znacznie się pogorszył, a nawet zagrażał bezpieczeństwu. Odbudowa została zrealizowana ze środków z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków powodzi. Całkowity koszt inwestycji w przypadku odbudowy mostu na rzece Żabnica wyniósł 458 853,19 zł, w tym środki budżetu gminy to 91 773,19 zł.

Odbudowa mostu na rzece Breń w całości sfinansowana została z dotacji, a całkowity koszt wykonanych prac to 228 755,15 zł. Remont mostów w Woli Mędrzechowskiej na rzece Breń oraz Żabnica został zakończona w listopadzie 2012 r.

Odbudowane mosty w znacznej mierze poprawią układ komunikacyjny, bezpieczeństwo na drodze, wpłyną na poprawę walorów estetycznych miejscowości. Ponadto pełnią ważną rolę dla mieszkańców. To połączenie mostowe w dużym stopniu ułatwi komunikację pomiędzy wsiami oraz umożliwi łatwy dostęp do zabudowań mieszkalnych i pól. Mosty z pewnością są dopełnieniem dobrze rozwijającej się infrastruktury drogowej w naszej gminie.

{backbutton}