Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Mędrzechów

Opublikowano: środa, 14, luty 2018 11:22
Arkadiusz Trębaczewski
pdf slimZarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Mędrzechów z dnia 29.01.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mędrzechów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.pdf