Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Mędrzechów

Opublikowano: środa, 14, luty 2018 11:18
Arkadiusz Trębaczewski
pdf slimZarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Mędrzechów z dnia 29.01.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mędrzechów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.pdf