Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Mędrzechów z dnia 25 stycznia 2021 roku

Opublikowano: środa, 27, styczeń 2021 08:58
Arkadiusz Trębaczewski
pdf slimZarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Mędrzechów z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli dla którym organem prowadzącym jest Gmina Mędrzechów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.