livemarks

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

      W dniu 13 lutego br. w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Posiedzenie prowadził Ryszard Pikul - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz zaproszeni gości , a wśród nich :

 Ks. Zygmunt Warzecha – Powiatowy Kapelan Strażaków , Starosta Dąbrowski - Lesław Wieczorek , Komendant Powiatowy PSP - Krzysztof Kolarczyk , Wójt Gminy Mędrzechów - Krzysztof Korzec , Jan Sipior - Burmistrz Szczucina , Krzysztof Kaczmarski - Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej , Witold Morawiec - Wójt Gminy Olesno , Krzysztof Gil - Wójt Gminy Gręboszów , Kamil Kwiatkowski - członek Zarządu Powiatu, Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy Mędrzechów , Jerzy Kaczówka - Prezes ZOG ZOSP RP , Władysław Bzduła - Komendant Gminny OSP .

Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem , omawiane były kluczowe sprawy strażackie , między innymi :

  • Przyjęto preliminarz imprez i uroczystości strażackich , które planowane są na rok 2019 w poszczególnych gminach naszego powiatu,
  • Przyjęto harmonogram zebrań sprawozdawczych i obsługi tych zebrań ,
  • Omówiono sprawy związane z organizacją gminnych i powiatowych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej i organizacji powiatowych zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych,
  • Omówiono sprawy bieżące , między innymi obowiązek składania deklaracji CIT-8 tylko w wersji elektronicznej , zgodnie z obowiązującymi przepisami.