livemarks

Od 1 lutego można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Wójt Gminy Mędrzechów  informuje, że w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur VAT. Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1340 z późn. zm,) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz faktury VAT za zakup oleju napędowego. Faktury VAT winny być wystawione imiennie na  rolnika.

Informujemy równocześnie, że producenci rolni, którzy w 2018 roku posiadali bydło mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku składanego w lutym 2019 r. należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres: od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba Dużych Jednostek Przeliczeniowych bydła

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  pokój nr 10 lub pod numerem telefonu  14 644 24 10.

Wzór wniosków akcyzowego 2019 r.

Załącznik do wniosku