livemarks

Wspólne kolędowanie z Klubem Seniora

"Przyszliśmy do państwa po kolędzie,

niechaj państwu wesoło będzie,

a czy będzie czy nie będzie,

kolędować zwyczaj wszędzie.

Hej kolęda, kolęda".

W naszej polskiej tradycji i kulturze okres Bożego Narodzenia to czas kolędowania. Kolędnicy   chodzili po wsiach od domu do domu z życzeniami pomyślności w Nowym Roku. Obchód kolędniczy był wyczekiwanym wydarzeniem, pominięcie domu uważane było za zły znak. W zamian za życzenia, przyjmowane jako pomyślna wróżba urodzaju i powodzenia, gospodarze obdarowywali przebierańców świątecznymi smakołykami lub wykupywali się drobnymi datkami.

 27 stycznia 2019 r. na wspólne kolędowanie zaprosili członkowie Klubu Seniora w Mędrzechowie, którzy zaprezentowali widowisko,  w reżyserii Danuty Jabłoniec z oprawą muzyczną Pawła Dynaka, zatytułowane: „Kolędnicy”.

Seniorzy po raz kolejny podzielili się z licznie zgromadzoną publicznością  swoją dobrą energią przynosząc radość, śpiew i dobre słowo.

Występ  wywołał u zgromadzonych wiele doznań artystycznych i radości – wszyscy bawili się świetnie, zarówno wykonawcy, jak i publiczność.

Nie jednemu uczestnikowi spotkania z nostalgią powróciły wspomnienia dawnych zwyczajów często już dziś niedocenianych i zapomnianych.

Klub Seniora wystąpił również gościnnie w Kupieninie w Domu Radosnej Starości oraz w Grądach na zaproszenie sołtysa wsi.

Galeria>>