livemarks

Obchody 100.rocznicy odzyskania niepodległości i poświęcenie odnowionego Pomnika Ofiar Wojen Światowych w Mędrzechowie

 Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości , ani nie ma prawa do przyszłości „

 11 listopad - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI , dzień w którym przed 100 . laty Polska po 123 latach zaborów stała się Państwem niepodległym , Państwem , które wróciło na mapy świata . Pamiętając o tych historycznych wydarzeniach - mieszkańcy naszej gminy mogli uczestniczyć w uroczystościach niepodległościowych zorganizowanych przez Samorząd Gminy Mędrzechów . Dla nas było to święto podwójne bo połączone z uroczystością ponownego poświęcenia Pomnika Ofiar Wojen Światowych w Mędrzechowie , który w tym roku staraniem Władz Gminy Mędrzechów i społeczeństwa został odnowiony.

Patriotyczno - religijne uroczystości rozpoczęły się przemarszem spod Urzędu Gminy do Kościoła Parafialnego w Mędrzechowie . Patriotyczny pochód prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą z Woli Mędrzechowskiej udał się do Kościoła , gdzie Proboszcz naszej parafii Ks. Stanisława Saładyga w koncelebrze z Ks.Tomaszem Majchrzakiem odprawili Mszę Święta w intencji Ojczyzny . Wzruszającą homilie wygłosił ks. Proboszcz Stanisław Saładyga. Modlono się za naszą ojczyznę , za wszystkich synów i córki naszej Wolnej Polski oraz za tych , którzy za wolność oddali wartość najwyższą - własne życie.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem . Udali się tam wszyscy uczestnicy uroczystości : władze samorządowe naszej gminy reprezentowane przez Wójta Krzysztofa Korca i Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Szarkowskiego , władze powiatowe reprezentowane przez Przewodniczącą Rady Powiatu Barbarę Pobiegło , radni Rady Gminy , jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Mędrzechowa, Grądów, Kupienina , Woli Mędrzechowskiej , Wójciny wraz z pocztami sztandarowymi , Delegacja Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Woli Mędrzechowskiej wraz z pocztami sztandarowymi , Delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z pocztem sztandarowym , Delegacja Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w USA reprezentowane przez Kazimierz Wnuka, Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Pułku Strzelców Podhalańskich z Kazimierzem Bernatem , Jednostka Strzelecka Nr 2221 im. III Pułku Strzelców Podhalańskich w Mielcu oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy i goście.

Odśpiewanie hymnu rozpoczęło tę część uroczystości.

Po krótkim wstępie nawiązującym do okoliczności święta oraz przywitaniu wszystkich obecnych ,a w szczególności P. Heleny Kaczmarskiej , która jako dziecko uczestniczyła w poświęcenia pomnika w 1936 r. - nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i symboliczne otwarcie odnowionego pomnika .

Aktu tego dokonali: P. Izbabela Światłowska - córka Franciszka Białka rozstrzelanego przez Niemców w lesie Buczyna w grudniu 1939 r. , Barbara Pobiegło - Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego i Sekretarz Gminy Mędrzechów , Krzysztof Korzec - Wójt Gminy Mędrzechów , Czesław Szarkowski - Przewodniczący Rady Gminy Mędrzechów , Jan Wytrwał - przedstawiciel młodzieży Przewodniczący Samorządu Szkolnego.

W trakcie tego ceremoniału odmówieniu modlitwę , a poświęcenia odnowionego pomnika dokonał Proboszcz mędrzechowskiej parafii Ks. Stanisław Saładyga.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec , który nawiązując do historycznych faktów związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości większość uwagi poświęcił historii związanej z Pomnikiem Ofiar Wojen Światowych w Mędrzechowie, powiedział m.in. „Wpisując się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości chcieliśmy dbając o to miejsce pamięci - podziękować naszym rodakom za bohaterskie życie i krew przelaną za naszą Ojczyznę i przyszłe pokolenia Polaków. Zdajemy sobie sprawę , że jest to tylko niewielki gest wdzięczności dla ludzi , którzy sprawili , że dziś możemy żyć w wolnej Polsce . Pamięć o Nich jest naszą powinnością , którą z dumą będziemy przekazywać przyszłym pokoleniom” .

 

Wzruszający apel poległych poprowadził major Kazimierz Bernat .

Wzywano w nim przywódców Państwa Polskiego , bohaterów poległych na polu chwały w wielu bitwach , a także naszych rodaków poległych i pomordowanych za wolność, których nazwiska są uwidocznione na pomnikach w Mędrzechowie, Kupieninie i Grądach.

Jako wyraz hołdu i wdzięczności wszystkim obrońcom naszej narodowej wolności pod pomnikiem złożono symboliczne wiązanki kwiatów :

- w imieniu społeczeństwa Gminy Mędrzechów i gminnych władz samorządowych wiązankę złożył Wójt Gminy Krzysztof Korzec wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Szarkowskim oraz Radnym Pawłem Starzykiem

 -w imieniu samorządu Powiatu Dąbrowskiego - wiązankę złożyła - Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego,

- w imieniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie Placówka 111 imieniem gen. Józefa Hallera w New Britain wiązankę złożył Kazimierz Wnuk z majorem Kazimierzem Bernatem .

- w imieniu Zarządu Gminnego Straży Pożarnych wiązankę złożył Prezes Jerzy Kaczówka oraz druhowie strażacy ,

- w imieniu Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wiązankę złożyli : Kazimierz Światłowski , Zdzisław Dziwis , Józef Szajor

- w imieniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości wiązankę złożyli : Karina Trzepacz, Kazimierz Mastalerz, Marian Stachura , Józef Piekielniak.

 - w imieniu młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół w Mędrzechowie wiązankę złożyli uczniowie .

- w imieniu młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Mędrzechowskiej wiązankę złożyli uczniowie .

- w imieniu Domu Radosnej Starości w Kupieninie wiązankę złożyła Dyrektor Barbara Mikosz .

- w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie : „ Przyjazny Świat” - wiązankę złożył Prezes Leszek Trójniak

- w imieniu Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupieninie wiązankę złożyła Dyrektor Barbara Berger.

Po złożeniu wieńców minutą ciszy uczczono pamięć poległych.

Wspólnie odśpiewana „ Rota” rozbrzmiała swoim patriotycznym echem wśród uczestników .

Wspaniały koncert pieśni patriotycznych Gminnej Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej pod batutą Andrzeja Komorowskiego - zakończył uroczystość.

Wartę pod pomnikiem zapewniła Jednostka Strzelecka Nr 2221 im. III Pułku Strzelców Podhalańskich w Mielcu.

Całość prowadziła Edyta Jurczyk - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie.

Piękna pogoda, biało czerwone flagi tak licznie zdobiące nasze domy , ulice i instytucje, wspaniali ludzie uczestniczący w tej uroczystości sprawili , że mimo bardzo uroczystego i podniosłego charakteru święta mogliśmy wspólnie i radośnie świętować ten niezwykły dla nas Polaków Dzień Niepodległości.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział i uświetnienie uroczystości swoją obecnością .

>>Galeria

W załączeniu :