livemarks

Odnowiony Pomnik Ofiar Wojen Światowych w Mędrzechowie.

      Pamięć o naszych przodkach, a w szczególności o Tych, którzy oddali życie w obronie najcenniejszych wartości takich, jak : Ojczyzna, Wolność, Honor jest obowiązkiem i zaszczytem dla wszystkich pokoleń. Chcąc zadośćuczynić tej jakże wspaniałej, a zarazem tragicznej idei - staraniem władz Gminy Mędrzechów i społeczeństwa odnowiono Pomnik Ofiar Wojen Światowych zlokalizowany w centrum Mędrzechowa.

      Czas powstania pomnika szacuje się na lat 20/30 XX wieku, autor nieznany (na bocznej ścianie kostki cokołowej sygnatura rzeźbiarza: „Wykonał A. Musiał/ Tarnów”). Pierwotnie upamiętniał on ofiary wojen z lat 1914-1920, o czym świadczy napis „Ku czci poległych na polu chwały w latach 1914-1920 z Gromady Mędrzechów”. Czarna granitowa tablica inskrypcyjna od frontu pomnika zawierała nazwiska 3 legionistów oraz nazwiska ofiar wojen z lat 1914 -1920. W 1974 roku na tablicy umieszczona także nazwiska ofiar II wojny światowej z lat 1939 - 1945.

pomnik historia

Widok pomnika z okresu międzywojennego. Fotografia archiwalna z Monografii Gminy Mędrzechów.

Tablica pomnik

Tablica inskrypcyjna - stan aktualny.

Wpisując się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości chcieliśmy dbając o miejsce pamięci - podziękować naszym rodakom za bohaterskie życie i krew przelaną za naszą Ojczyznę i przyszłe pokolenia Polaków.

Remont Pomnika został w całości sfinansowany z budżetu Gminy Mędrzechów . Koszt przedsięwzięcia to 65 500 zł. Obiekt jest objęty opieką prawną i zgodnie z „ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” wszystkie prace musiały być uzgodnione i zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie delegatura w Tarnowie. Na całość prac składają się:

  • konserwacja i odnowienie pomnika wraz z ogrodzeniem zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich wykonanym przez mgr Pawła Dziurawca - konserwatora dzieł sztuki. Wykonawcą tych robót była firma wyłoniona w drodze przetargu: Art. Renowacja Tadeusz Sokal, ul. Pasternik 120 A, 31-354 Kraków,
  • wykonanie oświetlenia
  • wyłożenie obejścia pomnika kostką brukową.

Prace zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane przez komisje z udziałem m.in. przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Krakowie.

Wykonawca udzielił 5 lat gwarancji na wykonane prace.

pomnik 4 20181029 1075227855

Pomnik widok po odnowieniu

Uroczyste poświęcenie pomnika odbędzie się w dniu 11 listopada o godz. 11

(niedziela) w Mędrzechowie. Uroczystości rozpoczną się Mszą Święta w intencji Ojczyzny, a w dniu 9 listopada ( piątek ) o godzinie 18.00 w Hali Sportowej w Mędrzechowie odbędzie się „Koncert Niepodległościowy”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do licznego udziału w tych uroczystościach.

>>Galeria