livemarks

Oczyszczacze powietrza dla szkół i przedszkoli z naszej gminy

oczyszczacze

Trzy placówki z terenu Gminy Mędrzechów otrzymały oczyszczacze powietrza. Oczyszczacze pozwolą uczyć się dzieciom i młodzieży w zdrowej atmosferze, wolnej od smogu. Urządzenia otrzymały:

  1. Publiczne Przedszkole w Mędrzechowie
  2. Publiczne Przedszkole w Grądach
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej

Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

oczyszczacz