livemarks

Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny

Z dniem 03 września 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej została zatrudniona na stanowisko asystenta rodziny pani Iryna Korzec zam w Woli Mędrzechowskiej