livemarks

Wniosek o 500+ online

Od początku lipca rodzice i opiekunowie mogą złożyć online wniosek o świadczenie Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mędrzechowie.

Kto składa wniosek na nowy okres świadczeniowy?

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu "Rodzina 500 plus", jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia.

W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

W lipcu wniosek o 500+ składamy online

Jeżeli chcemy złożyć wniosek przez internet mamy do wyboru aż trzy kanały: ministerialny portal Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS.

SPRAWDŹ w jaki sposób złożyć wniosek, korzystając ze wspomnianych wyżej kanałów on-line.

Od sierpnia wniosek online i w wersji tradycyjnej, papierowej

Od 1 sierpnia wniosek można składać także drogą tradycyjną, papierową. Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mędrzechowie, pokój nr 8.

Pamiętaj o terminach

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Tablica informacyjna 500+ online

Żródło: MRPiPS.GOV.PL