livemarks

Projekt "Małopolski e-Senior"

imi
Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy Mędrzechów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.
 
Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.
 
W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

•    Ukończenie 65 lat,
•    Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

•    Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
•    Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
•    Moja pierwsza poczta elektroniczna
•    Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
•    Facebook - serwis społecznościowy
•    Aktywność obywatelska online
•    Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
•    Podstawy obsługi edytora tekstu
•    Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
•    Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
•    Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
•    Sprawy codzienne a Internet
•    Potrzeby duchowe a Internet
•    Zarządzanie swoimi finansami
•    Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.
 
Obowiązkowe dokumenty rekrutacyjne to załączniki nr 1, 2 i 4 a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo załącznik nr 3. Załączniki należy drukować dwustronnie! W przypadku gdy do projektu zgłosi się osoba posiadająca stopień niepełnosprawności musi dostarczyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności potwierdzony za zgodność z oryginałem prze daną osobą z datą i podpisem.
 
Chętne osoby mogą zgłaszać się do Arkadiusz Trębaczewskiego - pokój nr 6 Urzędu Gminy Mędrzechów
tel. 14 644-24-33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.