livemarks

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA obchodzone w Mędrzechowie

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzona w roku 100. lecia odzyskania niepodległości ma dla nas Polaków jeszcze większe znaczenie. Pierwsza w Europie Konstytucja uchwalona - 3 maja 1791 r. na Sejmie Wielkim zawierała treści oświecenia, postępu, poszanowania praw człowieka, wolności i godności. Ten dokument był również dowodem wielkiej charyzmy i wielkości Narodu Polskiego.
Narodowe Święto Konstytucji - w Mędrzechowie połączone jest z odpustem parafialnym ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.
Mieszkańcy naszej Gminy, jak również liczni goście mieli możliwość uczestniczenia w podwójnych uroczystościach zorganizowanych w Mędrzechowie przez samorząd gminny i parafię.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11 Mszą Święta - koncelebrowaną, w której homilię wygłosił ojciec Piotr Grąduszewki z Zakonu Trójcy Świętej.
We Mszy św. oprócz licznie zgromadzonych parafian i gości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Mędrzechowa, Grądów, Kupienina, Wójciny, Woli Mędrzechowskiej, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie wraz z młodzieżą i nauczycielami, poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Pułku Strzelców Podhalańskich z Kazimierzem Bernatem oraz uświetniająca całą uroczystość orkiestra dęta z Woli Mędrzechowskiej.
Po Mszy św. cały orszak prowadzony przez orkiestrę przeszedł pod pomnik, gdzie odbyła się dalsza, patriotyczna część uroczystości. Po odegraniu Hymnu Państwowego i powitaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Szarkowskiego wszystkich przybyłych gości; głos zabrał Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec, który w swoim wystąpieniu nawiązał do znaczenia Konstytucji 3 maja, do patriotycznych obchodów świąt majowych, w tym święta Pracy i Święta Flagi, podkreślił, że: „ustawa zasadnicza zatwierdzona przez sejm czteroletni była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ówczesnego ustroju Rzeczypospolitej. Istniała bowiem wówczas nagła potrzeba uzdrowienia Polski wyciągnięcia jej z anarchii i uczynieniem rządną. …. Dziś mamy obowiązek szanować naszą współczesną konstytucję oraz pamiętać i doceniać efekt walki naszych przodków ich wyrzeczeń, poświęceń i mądrości wszystkich współtwórców odrodzonej demokratycznej i niepodległej Ojczyzny”. Wójt podziękował także wszystkim za udział w naszych lokalnych obchodach narodowego święta.
Wyrazem pamięci i czci oddanym wszystkim obrońcom naszej narodowej wolności na przestrzeni dziejów - było złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych:
- w imieniu społeczeństwa Gminy Mędrzechów i gminnych władz samorządowych wiązankę złożył Wójt Gminy Krzysztof Korzec wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Szarkowskim i Radnym Krzysztofem Kościeniem,
- w imieniu Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz własnym – Radny Sejmiku Bolesław Łączyńskiwraz z małżonką,
- w imieniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie Placówka 111 imieniem gen. Józefa Hallera w New Britain wiązankę złożył Kazimierz Wnuk z majorem Kazimierzem Bernatem.
- w imieniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych - wiązankę złożył Prezes Jerzy Kaczówka wraz z druhami strażakami,
- w imieniu Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wiązankę złożyli Prezes Zarządu Zbigniew Kulig wraz z Kazimierzem Światłowskim i Zdzisławem Dziwisem
- w imieniu młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół w Mędrzechowie wiązankę złożyli uczniowie.
- w imieniu Domu Radosnej Starości w Kupieninie wiązankę złożyła Dyrektor Barbara Mikosz.
- w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie: „Przyjazny Świat” - wiązankę złożył Prezes Leszek Trójniak
- w imieniu Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupieninie wiązankę złożyła Dyrektor Barbara Berger
Na zakończenie uroczystości z koncertem pieśni patriotycznych wystąpiła orkiestra dęta z Woli Mędrzechowskiej pod batutą Andrzeja Komorowskiego.
Wartę pod pomnikiem zapewniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Pułku Strzelców Podhalańskich.
Całość prowadziła Edyta Jurczyk - Dyrektor GBP w Mędrzechowie.
Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział i uświetnienie uroczystości swoją obecnością.