livemarks

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 2/2018

perly ponidzia
 
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 2/2018 o naborze wniosków w terminie od 16 kwietnia 2018r. do 30 kwietnia 2018r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy kobiety prowadzące działalność gospodarczą z terenu Gminy Mędrzechów zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:
04 kwietnia 2018 (środa) godz: 09:45 – 10:15

Szkolenie odbędzie się w dniu:
04 kwietnia 2018 (środa) godz: 10:15 – 11:15

Urząd Gminy, 33-221 Mędrzechów 434

Pełny harmonogram spotkań informacyjnych oraz szkoleń odbywających się w związku z planowanymi ogłoszeniami o naborach wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl.