livemarks

Podpisanie umów na realizację grantów ze środków unijnych.

perly ponidzia
W dniu 9 marca br. w Skalbmierzu zostały podpisane umowy na realizację trzech projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Beneficjentami grantów i wykonawcami projektów są stowarzyszenia z terenu naszej Gminy.

• Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie zorganizuje „Festyn Rodzinny w Mędrzechowie” który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2018r. na stadionie w Mędrzechowie, będzie okazja do miłego spędzenia czasu, degustacji potraw regionalnych, przewidziano plac zabaw dla dzieci i wiele innych atrakcji. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
•  Stowarzyszenie „Nasza Gmina Mędrzechów” otrzymało grant za przeprowadzenie warsztatów tematycznych pt. „Sztuka dla każdego - warsztaty rękodzieła artystycznego”
•  Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach będzie realizować projekt pt. „Wycieczka rekreacyjno-integracyjna do Szczawnicy"

Wszystkie stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie po 12 500 zł. Jest to kwota jaką należy wydatkować na wykonanie zadań zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Aby otrzymać refundację poniesionych kosztów  rozliczenie projektów musi nastąpić do 30 czerwca 2018 r.
Umowy zostały podpisane przez Prezesów stowarzyszeń oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.