livemarks

Prace restauratorskie przy figurze z 1836 roku w Kupieninie.

            14 listopada bieżącego roku zakończyły się prace restauratorskie przy kamiennej figurze z krzyżem z 1836 roku znajdującej się w miejscowości Kupienin. Prace rozpoczęły się już na początku sierpnia. Wtedy figurka została  zdemontowana i przetransportowana do Czernichowa gdzie pan Piotr Brożyna pracował nad nią wraz z konserwatorami pracowni „Atrium”. Po trwającej ponad 3 miesiące renowacji figura wróciła na swoje miejsce by dziś cieszyć oko mieszkańców i przyjezdnych nowym, odświeżonym wyglądem.

            Figurka w Kupieninie jest jedną z 64 kapliczek w województwie odrestaurowanych w konkursie „Kapliczki Małopolski 2017” organizowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 17 799 zł z czego 5000 zł to dofinansowanie z konkursu, a 12 799 zł to koszty własne samorządu Gminy Mędrzechów.
 
 
kapliczkimalopolska