livemarks

Święto Niepodległości obchodzone w Mędrzechowie.

         11 listopad - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSCI, dzień w którym przed 99.laty Polska po 123 latach zaborów stała się Państwem niepodległym, Państwem, które wróciło na mapy świata. My - obecnie żyjący możemy z wielkim szacunkiem i dumą odnieść się do znaczenia tego wydarzenia dla Polski i Polaków wtedy w roku 1918, jak również na przestrzeni tych dziewięćdziesięciu dziewięciu lat.

Pamiętając o tych historycznych wydarzeniach - mieszkańcy naszej gminy mogli uczestniczyć w uroczystościach niepodległościowych zorganizowanych przez Samorząd Gminy Mędrzechów. Oddano hołd wszystkim tym, którzy walczyli za naszą wolność, a przede wszystkim tym, którzy za tę wolność oddali swoje życie.
Patriotyczno - religijne uroczystości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym w Mędrzechowie koncertem Gminnej Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej. Wspaniała wiązanka pieśni patriotycznych, adekwatnych do powagi i charakteru święta, porywały za serca licznie zgromadzonych słuchaczy i wprowadzały historyczny nastrój.

Podczas Mszy Świętej odprawionej przez Proboszcza naszej Parafii Ks. Stanisława Saładygę w koncelebrze z ks. Bogusławem Wożniakiem modlono się za wszystkich Polaków, za naszą Ojczyznę. Dziękowano za wolność tę z roku  1918, jak również za tę obecną. Jako naród mamy wiele powodów do dumy i radości. Zapatrzeni w przeszłość z nadzieją, wiarą i radością spoglądajmy w przyszłość, a nasze Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada niech będzie do tego wskazówką.
Po zakończeniu Mszy św. dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem poległych. Udali się tam wszyscy uczestnicy uroczystości: władze samorządowe naszej gminy reprezentowane przez Wójta Krzysztofa Korca i Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Szarkowskiego, władze powiatowe reprezentowane przez Przewodniczącą Rady Powiatu Barbarę Pobiegło, radni Rady Gminy, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Mędrzechowa, Grądów, Kupienina, Woli Mędrzechowskiej, Wójciny wraz z pocztami sztandarowymi, Delegacja Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie wraz z pocztem sztandarowym, Delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z pocztem sztandarowym, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w USA reprezentowane przez Kazimierz Wnuka, Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Pułku Strzelców Podhalańskich z Kazimierzem Bernatem oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy i goście.
Odśpiewanie hymnu rozpoczęło tę część uroczystości.
Powitania przybyłych gości dokonał Wójt Krzysztof Korzec, który podziękował także wszystkim za udział w naszych lokalnych obchodach narodowego święta.
Wzruszający apel poległych został odczytany przez majora Kazimierza Bernata.
Wzywano w nim przywódców Państwa Polskiego, bohaterów poległych na polu chwały w wielu bitwach, a także naszych rodaków poległych za wolność, których nazwiska są uwidocznione na pomniku.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Gminy Czesław Szarkowski.

Jako wyraz hołdu i wdzięczności wszystkim, którzy oddali życie za naszą wolność; pod pomnikiem złożono symboliczne wiązanki kwiatów:
 
- w imieniu społeczeństwa Gminy Mędrzechów i gminnych władz samorządowych wiązankę złożył Wójt Gminy Krzysztof Korzec wraz z radnymi,
 
- w imieniu samorządu Powiatu Dąbrowskiego - wiązankę złożyła - Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego,
 
- w imieniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie Placówka 111 imieniem gen. Józefa Hallera w New Britain wiązankę złożył Kazimierz Wnuk z majorem Kazimierzem Bernatem.
 
- w imieniu Zarządu Gminnego Straży Pożarnychwiązankę złożyli druhowie strażacy,
 
- w imieniu Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wiązankę złożyli Kazimierz Światłowski i Zdzisław Dziwis.
 
- w imieniu młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół w Mędrzechowie wiązankę złożyli uczniowie.
 
- w imieniu Domu Radosnej Starości w Kupieninie wiązankę złożyła Dyrektor Barbara Mikosz.
 
- w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie: „Przyjazny Świat” - wiązankę złożył Prezes Leszek Trójniak
 
- w imieniu Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupieninie wiązankę złożyła Pani Małgorzta Przybycień
 
Po złożeniu wieńców minutą ciszy uczczono pamięć poległych.
Udział Gminnej Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej uświetnił całą uroczystość.
Wartę pod pomnikiem zapewniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Pułku Strzelców Podhalańskich.
Całość prowadziła Edyta Jurczyk - Dyrektor GBP w Mędrzechowie.
Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział i uświetnienie uroczystości swoją obecnością.
 
tekst: Barbara Pobiegło
zdjęcia: Ewa Cholewa