livemarks

Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Grądach

          Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach realizuje projekt pod tytułem "Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Grądach", który otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000 zł. w konkursie grantowym w ramach „FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE” edycja 2017. „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Kraków.”
Operatorem dla subregionu obejmującego powiaty: krakowski, olkuski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski, oświęcimski jest Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.

FIO Małopolska Lokalnie jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego. Powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.
fio stopka