livemarks

Trwa nabór chętnych na montaż Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Mędrzechów

Wszystkich zainteresowanym udziałem w programie informujemy, że do 30 września 2017 roku w dalszym ciągu można składać deklarację w formie ankiety informacyjnej. Ankietę informacyjną należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Mędrzechowie (Sekretariat - pokój nr. 12). Dokument  jest dostępny do pobrania poniżej.
 
Główne założenia programu 4.1.1. realizowanego ze środków MRPO w ramach działania „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH”  dla województwa Małopolskiego to możliwość dofinansowania w wysokości 60% kosztów związanych z montażem ogniw fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i pomp ciepła.

Osobom zgłoszonym już do projektu oraz potencjalnym zainteresowanym przedstawiamy następujące informacje dotyczące jego przebiegu.
 
1.    W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą ocen energetycznych dla mieszkańców Gminy Mędrzechów została firma: PHIN Inwestycje, ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź
2.    Koszty wykonania inspekcji terenowych wynoszą (ponoszone przez mieszkańców):
 
▪  80 zł netto; 98,40 brutto za jedną inspekcję terenową w przypadku instalacji złożonej z jednego źródła energii odnawialnej.
▪ 120 zł netto; 147,60 za jedną inspekcję terenową w przypadku instalacji złożonej z dwóch lub trzech źródeł energii  odnawialnej.
 
3.    Osoby, które dokonały wcześniejszej wpłaty na rzecz firmy DO.EKO i do chwili obecnej nie otrzymały zwrotu proszone są o zgłoszenie tego faktu na piśmie. Informacji w sprawie  udziela Inspektor d/s zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki wodnej Urzędu Gminy w Mędrzechowie, pokój nr 19, telefon: (14) 644 24 19