Zawiadomienie

Opublikowano: poniedziałek, 19, wrzesień 2016 08:59
Arkadiusz Trębaczewski
Weryfikacja wpisu ogierów do ksiąg, jak również przegląd jesienny: klaczy, źrebiąt, ogierów wszystkich ras, oraz opis słowny i graficzny KONI, a także wydawanie paszportów dla posiadanych koni.
 
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz.774 z póź. zmianami) oraz realizując zadanie o selekcji ogierów starszych zleconych przez Min. Rol. dokona w podanych w załączniku terminach i miejscowościach przeglądy wszystkich doprowadzonych ogierów. Do udziału w Komisji przeglądowej zapraszamy przedstawiciela Powiatowego Lekarze Weterynarii.
 
pdf slim  Terminarz.pdf