livemarks

Ćwiczenia obronne pk. "Powiśle-16"

W dniach 6-7 września 2016 r. odbyły się powiatowe aplikacyjne i praktyczne ćwiczenia obronne pk. ?POWIŚLE-16". W ćwiczeniu tym uczestniczyła gmina Mędrzechów oraz wszystkie gminy powiatu dąbrowskiego, a także Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej i powiatowe jednostki organizacyjne.  
 
Głównym celem ćwiczenia było ?Zgranie powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa". Ćwiczenia zostały przeprowadzone przy uwzględnieniu sytuacji wyjściowej określonej w koncepcji i powiatowym planie przeprowadzenia ćwiczenia. Gminy i podmioty uczestniczące w ćwiczeniu w oparciu
o własną dokumentację ćwiczenia określały siły i środki jakie miały wziąć w ćwiczeniu.
 
Gmina Mędrzechów rozwijała zastępcze miejsca szpitalne, które byłyby wykorzystane przez Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej dla chorych nie wymagających pobytu w szpitalu, ale wymagających jeszcze dalszej opieki medycznej. Postawione zadania realizowały zespoły i grupy głównych stanowisk kierowania organów samorządowych oraz kierownictwa gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, a także służb i straży. Szkolenie oraz ćwiczenia praktyczne odbyły także gminne Drużyny Wykrywani i Alarmowania.
W powiatowym ćwiczeniu obronnym wzięły udział Jednostki Strzeleckie z Dąbrowy Tarnowskiej, które realizowały zadania ochronno-porządkowe w siedzibach organów samorządowych i obiektach, w których wykonywano zadania obronne.
 
Przebieg ćwiczeń we wszystkich gminach i siedzibie powiatu był obserwowany przez przedstawicieli Wojewody Małopolskiego i  przedstawicieli kilku małopolskich powiatów, którzy wysoko ocenili poziom przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń.