livemarks

Nabór na stanowisko logopeda

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie w związku z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO LOGOPEDA /neurologopeda/
 
 
 Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / 10 godzin tygodniowo /
Wymagania niezbędne:
 
Na podstawie par. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz. U. z dnia 2005 r. Nr 189 , / poz. 1598 z późn. zm. /
 
  • Specjalistyczne usługi w zakresie logopedii są świadoczone przez osoby posiadoające kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy
  • Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzone umysłowo;
  4. ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
  5. zakładzie rehabilitacji;
  6. innej jednostce niż wymienione w punkcie 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
Brak stażu automatycznie wyklucza kandydata do wykonywania zawodu logopedy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, musza posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
 
Ogólny zakres obowiązków:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie kompleksowej terapii logopedy dla osoby w wymiarze 10 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania.
 
Miejsce świadczenia usług: Gmina Mędrzechów.
 
Termin zatrudnienia od 1.10.2016 r. do 31.12.2016 r. z możliwością przedłużenia umowy.
 
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 
Oferty/CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe należy składać do 25 września 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie - pok. nr 5 - parter w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.
Dodatkowe informacje w GOPS:
Tel: 14 644 24 23
 
Mędrzechów dnia 10.08.2016 r.
Kierownik GOPS
W. Czupryna