Zmarł Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski

Opublikowano: wtorek, 19, lipiec 2016 14:10
Arkadiusz Trębaczewski
 
"Nie przyszedłem, aby mi służono lecz, aby służyć"
 
zimowski zygmunt 5c
 
Z głęboki żalem, smutkiem oraz świadomością,
że zmarł Wielki Kapłan i Człowiek
żegnamy
Księdza Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego
- Syna Mędrzechowskiej Ziemi
 

Ks. Arcybiskup    Zygmunt  Zimowski  urodził  się  7  kwietnia 1949  r.  w  Kupieninie .

W   Mędrzechowie  uczęszczał  do  Szkoły  Podstawowej  .  W  roku    1967  zdał    maturę  w  Liceum  Ogólnokształcącym   w  Dąbrowie  Tarnowskiej , po  której  wstąpił  do  Wyższego  Seminarium  Duchownego  w  Tarnowie.   27  maja 1973  r.  przyjął  święcenia  kapłańskie  z  rąk  ks.bp Jerzego  Ablewicza.

Na  swojej  kapłańskiej  drodze  sprawował  wiele  zaszczytnych  funkcji   m.in.   od  1983  r.  pracował w  Kongregacji Nauki  Wiary Stolicy  Apostolskiej, w  1988 r.  otrzymał godność  kapelana  Jego Świątobliwości ,  a  w  1999  prałata  Honorowego.  28  marca 2002  r.   został  mianowany   przez     Jana  Pawła  II   Biskupem  Radomskim.  Uroczysta    konsekracja  biskupia  i  ingres  odbył y  się 25  maja 2002r. 18  kwietnia 2009 r  Papież   Benedykt XVI  mianował  Go Przewodniczącym  Papieskiej Rady  ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia  i  wyniósł    do  godności   Arcybiskupa ,  jednocześnie  zwalniając  Go  z  posługi  biskupiej  w  Radomiu.

Wielki Nasz Rodak   nigdy  nie  zapominał  o  swojej  rodzinnej  wiosce, parafii , gminie , powiecie, rodzinie , ludziach  wśród  których    się  wychował.  Dbał  o  nas  nie  tylko  w  wymiarze  duchowym ,  wspierając  nas  modlitwą  i  pamięcią,  ale  również  w  wymiarze  materialnym.  To  za  Jego  staraniem   w  Kupieninie  Powstał  Dom  Radosnej  Starości  im. Jana  Pawła II .  Placówka  działa    od  1996  roku  i  jest  prowadzona  przez Zgromadzenie  Sióstr  Benedyktynek  Wynagradzających   Najświętszemu   Obliczu Pana  Naszego  Jezusa  Chrystusa  .Daje  schronienie  dla  ponad 70. starszych  osób.   Był    patronem  budowy  Kaplicy  w  Kupieninie,  którą  poświęcił  w  roku  1990   w  święto    Apostołów  Piotra  i  Pawła.

Zwracając     szczególną  uwagę  na    chorych  i  cierpiących     doprowadził  do  powstania   Niepublicznego  Ośrodka  Rewalidacyjno -Wychowawczego  w Kupieninie  , Niepublicznego Przedszkola  Specjalnego  oraz   Niepublicznej  Szkoły  Specjalnej    Przysposabiającej  do  Pracy   .  Jego  wielkim  marzeniem  było  wybudowanie  w  Kupieninie    Zespołu  Placówek Rewalidacyjno ? Wychowawczych  ,  w  których  można  by  było  objąć  kompleksową   opieką  i  pomocą   niepełnosprawne  dzieci  i  osoby  dorosłe.  Pierwszym  etapem  tej  inwestycji  było  pozyskanie  terenu, wmurowanie  kamienia  węgielnego  oraz  otwarcie Sali  Pamięci  wielkiego  patrona  Szkoły  Św. Jana  Pawła II  ,  w  której  za  staraniem  Arcybiskupa  Zygmunta      zgromadzono    wiele  pamiątek  związanych  z     pontyfikatem  papieża  Polaka.

Ks. Arcybiskup był   patronem   organizowanych  corocznie   Dąbrowskich   Spotkań  Klinicznych .

Chętnie  odwiedzał   rodzinny  Kupienin , Mędrzechów ,  Dąbrowę  Tarnowską  i całe  Powiśle  zawsze  służąc  pomocą  i  wsparciem  .

Po  ciężkiej  chorobie  zmarł  w   dniu  12  lipca   br.   w  dąbrowskim  szpitalu.

 

Żegnając   Ks. Arcybiskupa   Zygmunta   chcemy   Mu  za    wszystko  podziękować.

Przykład  jego  życia  jest  dla  nas  niedoścignionym  wzorcem  ,  jego  troska  o  słabych  i  cierpiących  drogowskazem   do   dalszego  działania.

Nasza  pamięć, wdzięczność    i  modlitwa     niech   będą  dla  Ciebie  Księże  Arcybiskupie   podziękowaniem  za    dar   Twojego  Życia  i Kapłaństwa.

Najbliższej  rodzinie  składamy  wyrazy   najgłębszego  współczucia.

Łączymy  się  z  Wami  w  bólu  i  żałobie.

Krzysztof  Korzec  -  Wójt  Gminy  Mędrzechów

Czesław   Szarkowski  -  Przewodniczący    Rady  Gminy  wraz  z  radnymi

Barbara  Pobiegło  -  Sekretarz  Gminy  Mędrzechów  wraz  z  pracownikami  Urzędu  Gminy  w  Mędrzechowie .