?Grądy gotują i integrują?

Opublikowano: piątek, 17, czerwiec 2016 11:05
Arkadiusz Trębaczewski
Projekt ?Grądy gotują i integrują? został dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich .W ramach projektu realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach w porozumieniu z organizacją wspierającą- OSP w Grądach zostaną zorganizowane warsztaty kulinarne z polskiej kuchni tradycyjnej, których podsumowaniem będzie impreza integracyjna dla mieszkańców. Zostanie również zakupiony sprzęt dla KGW .
Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od maja do października 2016 r.

Całkowita wartość projektu to 6 930,00 zł, wartość dotacji 4 950,00 zł.
FIO Małopolska Lokalnie od trzech lat wspiera młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe poprzez konkurs grantowy na mikrodotacje do 5 000 zł. Środki na realizację projektów pochodzą z rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych, a także ze środków Województwa Małopolskiego.
W subregionie II, którego operatorem jest Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, w 2016 r. dofinansowanie otrzymało 39 projektów na sumę 187 000 zł.
 
>> Galeria
 
Schowek01