livemarks

PROJEKT "STRAŻACY OSP MĘDRZECHÓW DZIECIOM"

W okresie od 4 maja do 4 czerwca nasza jednostka realizowała projekt "Strażacy OSP Mędrzechów dzieciom", w ramach którego odbyło się sześć pokazów (Dzień Strażaka, Kupienin, Grądy, Wola Mędrzechowska, Dzień Dziecka, Wójcina Dzieciom).
Celem akcji było:
- ukazanie jak ciężka i niebezpieczna jest praca Strażaka, ale zarazem bardzo potrzebna, dająca mnóstwo satysfakcji,
- budzenie szacunku dla pracy Strażaka,
- wzbogacenie wiadomości dzieci na temat:
* ochrony przeciwpożarowej poprzez poznanie urządzeń służących do gaszenia pożaru (np. wozu gaśniczego) oraz
* zasad udzielania pierwszej pomocy.
W trakcie pokazów dzieci mogły: gasić pożar na przygotowanych makietach, strącić strumieniem wody piłeczki z pachołków, uczestniczyć w pokazie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i udzielaniu pierwszej pomocy kolegom, włączać wszystkie możliwe przyciski w wozie strażackim oraz doświadczyć alarmowej jazdy do zdarzenia, jak również spróbować swoich sił w przygotowanym torze przeszkód oraz w przeciąganiu węża i liny strażackiej. Strażacy mieli także okazję zaprezentowania swoich możliwości przy wyciąganiu osoby poszkodowanej z samochodu i kontrolowanemu gaszeniu pożaru.
Wszystkie spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, podczas których dzieci nabyły cenną wiedzę oraz nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i będą mogły udzielić pomocy sobie i innym. Kto wie może ktoś z nich zostanie Strażakiem lub Strażaczką? Wrażenia jakie dostarczyły nam dzieci na długą pozostaną w naszej pamięci.
Z całego serca dziękujemy dyrektorom placówek i Organizatorom imprez za poświęcenie nam czasu i umożliwienie pokazów. Pomysłodawcy projektu pragną złożyć szczególne podziękowania na ręce Pani Edyty Jurczyk, Pani Ewy Cholewy, Pani Edyty Jasak, Dominiki Bzduła (za wykonanie makiet) oraz Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej i Stacji Uzdatniania Wody w Mędrzechowie za okazaną pomoc. Na końcu składamy podziękowania dla druhów z jednostek: OSP Kupienin, OSP Grądy, OSP Wola Mędrzechowska i OSP Wójcina za wspólne umożliwienie pokazania naszej ochotniczej pracy.