Uroczysta sesja Rady Gminy Mędrzechów.

Opublikowano: piątek, 08, styczeń 2016 00:49
Arkadiusz Trębaczewski

aDSC 6329 minDnia 30 grudnia 2015 r. odbyła się X. Sesja Rady Gminy Mędrzechów. Miała ona charakter uroczysty z uwagi na kończący się rok 2015, jak również bardzo ważne znaczenie z uwagi na uchwalenie budżet Gminy Mędrzechów na rok 2016.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady - Czesław Szarkowski.

W sesji oprócz radnych, pracowników Urzędu , kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów uczestniczyli zaproszeni goście: Stanisław Początek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - Robert Kłósek. Najważniejszym punktem porządku obrad była uchwała budżetowa, która określa plan dochodów i wydatków na 2016 rok.
Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i komisje Rady. Procedura jego uchwalania odbyła się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
Budżet został przyjęty jednogłośnie . Ustalono dochody Gminy Mędrzechów, w wysokości 9 551 183 zł. wydatki - 9 317 183 zł. w tym wydatki bieżące - 8 976 183 zł. wydatki majątkowe ? 341 000 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 234 000 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Uchwalona została także Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mędrzechów na lata 2016 - 2021 oraz 11 innych uchwał m.in. zmiany w budżecie na rok 2015, wzory informacji i deklaracji podatkowych, o nabyciu i zamianie nieruchomości, o przyjęciu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne.
Stałym punktem była informacji Wójta Gminy Krzysztofa Korca o działalności między Sesjami oraz interpelacje i zapytania radnych.
Była okazja do składania podziękowań i życzeń noworocznych.
Podziękowania za całoroczną pracę i życzenia noworoczne zebranym oraz wszystkim mieszkańcom Gminy złożyli : Przewodniczący Rady - Czesław Szarkowski, Wójt - Krzysztof Korzec, Dyrektor PUP - Stanisław Początek, Komendant Powiatowy PSP - Robert Kłósek, Przewodnicząca Rady Powiatu - Barbara Pobiegło, Dyrektor GBP - Edyta Jurczyk.
Nie zabrakło również wzajemnych życzeń wśród radnych i zaproszonych gości.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady.

 

>> Zdjęcia w galerii