Informacja Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”

Opublikowano: czwartek, 30, czerwiec 2022 09:18
Arkadiusz Trębaczewski

logo lgd perlyponidzia

Wsparcie na przygotowanie

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

na lata 2021-2027 dla LGD Perły Ponidzia!

Miło nam poinformować, że w dniu 16.06.2022r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" podpisała umowę na Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2021-2027 z udziałem lokalnych społeczności.

W ramach realizowanych działań zmierzających do opracowania dokumentu strategicznego przeprowadzane będą między innymi konsultacje zgodnie z przyjętym planem włączenia społeczności w proces tworzenia LSR.

Powstała strategia będzie podstawą dalszego funkcjonowania LGD w kolejnej perspektywie finansowej.
 
logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01