CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - obowiązek złożenia deklaracji do końca czerwca 2022 r.

Opublikowano: piątek, 03, czerwiec 2022 12:21
Arkadiusz Trębaczewski

Przypominamy, że zbliża się ostateczny termin złożenia deklaracji do systemu CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, który upływa w dniu 30 czerwca 2022 r. 

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)  dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

Deklaracje można składać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Istnieje też możliwość składania deklaracji w wersji elektronicznej pod adresem zone.gunb.gov.pl.

Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają czas do końca czerwca 2022 r. w przypadku budynków już istniejących.

Jeżeli zostanie uruchomione nowe źródło ciepła w istniejącym budynku (np. przy wymianie kotła, pieca na nowy, czy też zmianie sposobu ogrzewania, modernizacji, itp.) powstaje wtedy obowiązek ponownego wypełnienia deklaracji i dokonania zgłoszenia - należy tego dokonać w przeciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Również w przypadku nowo powstałych budynków obowiązuje termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Uwaga! Niezłożenie w ustawowym terminie deklaracji zagrożone jest karą grzywny.