Zadanie "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Mędrzechowie do potrzeb osób niepełnosprawnych- dobudowa podnośnika platformowego do budynku i przebudowa budynku wraz z infrastrukturą techniczna w miejscowości Mędrzechów"

Opublikowano: poniedziałek, 29, listopad 2021 09:02
Arkadiusz Trębaczewski
Tablica PFRON