„KGW NIE TYLKO OD KUCHNI”

Opublikowano: piątek, 12, listopad 2021 15:18
Arkadiusz Trębaczewski

klucze

Priorytetem działalności KGW w Grądach jest aktywność na różnych płaszczyznach. Czas pandemii, okresy izolacji spowodowały, że osłabiły się więzi między członkami organizacji jak i mieszkańcami.

Od 1 października 2021 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach realizuje projekt pn. „KGW NIE TYLKO OD KUCHNI”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu NOWEFIO na lata 2021-2030 , Miasta Kraków oraz Powiatu Oświęcimskiego. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie, a Operatorem Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.

Dzięki realizacji projektu Dom Ludowy w Grądach został doposażony w stół bilardowy, stół do tenisa stołowego oraz telewizor .

Sprzęt pozwoli na ciekawe i aktywne zagospodarowanie wolnego czasu.

Zorganizowany został także  trening pozytywnego myślenia.

Realizacja zadania w dużym stopniu rozwinie obszar działania członkiń Koła, a  podjęte działania wzmacniają poczucie wartości członków organizacji.

Galeria

niw