livemarks

Rozstrzygnięcie naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

957 607 770 zł dla województwa małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, stanowiące rządową "Tarczę dla samorządów". Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych, bezzwrotnego wsparcia.

Dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiesława Krajewskiego gmina Mędrzechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 500 000,00zł w tym:

  • 500 000,00zł na remont oraz dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • 2 000 000,00zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Mędrzechowie
aDSC 5400

Pełna lista małopolskich gmin, które otrzymały dofinansowanie, została opublikowana na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego