livemarks

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

perly ponidzia
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”
 
działająca na terenie gmin:
Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno
 
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczychw ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Termin naboru wniosków:03.12.2020r. 17.12.2020r.