livemarks

Kolejna dostawa sprzętu do szkół w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów”

fundusze

Odbyła się kolejna dostawa sprzętu zakupionego w ramach projektu pt.” „ Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów „ realizowanego z RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym razem do naszych szkół w Mędrzechowie i w Woli Mędrzechowskiej trafił sprzęt multimedialny o wartości prawie 70 tys. zł. Są to tablice multimedialne wraz z osprzętem, projektory multimedialne z ekranami, odtwarzacze CD, aparaty fotograficzne oraz kamery cyfrowe.
Sprzęt dostarczyła firma wyłoniona w drodze przetargu.

projekt1

Urządzenia z pewnością pomogą usprawnić prowadzenie zajęć.

projekt2

Jest to już druga dostawa sprzętu do naszych placówek w ramach realizowanego projektu. W poprzedniej szkoły otrzymały sprzęt komputerowy o wartości blisko 100 tys. zł.

projekt3

W najbliższym czasie odbędzie się kolejna dostawa pomocy dydaktycznych która obejmie wyposażenie sal lekcyjnych oraz mapy, książki, gry.