Od 1 lipca 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie przyjmuje wnioski: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2020/2021 oraz wnioski świadczenia „dobry start” (300+)

Opublikowano: środa, 01, lipiec 2020 08:18
Arkadiusz Trębaczewski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie rozpoczyna przyjmowanie elektronicznych wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2020/2021.

Ponadto od 1 lipca 2020r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie rozpocznie przyjmowanie elektronicznych wniosków o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia dobry start (300+).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i załączniki do ww. wniosków mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą:

    *  systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii;

   *  systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  1. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl;
  2. banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start;
  3. udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tj. za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS.

Jednocześnie nadmienia się, że na bieżąco przyjmowane są wnioski na aktualny okres zasiłkowy 2019/2020 w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia "dobry start" na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 w wersji papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020 roku w GOPS Mędrzechów, pok. 5a (parter)

 

Minimalizuj ryzyko zakażenia wybierając elektroniczny sposób składania wniosków!!!