livemarks

Zarządzenie Wójta Gminy Mędrzechów

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mędrzechów, piątek 12 czerwca br. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników  Urzędu  Gminy w Mędrzechowie.
W dniu tym, w godzinach pracy Urzędu Gminy  tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 będzie prowadzony dyżur związany ze składaniem przez komitety wyborcze zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.