livemarks

Informacja

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje że od dnia 22 kwietnia zgodnie z rządowym rozporządzeniem istnieje możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy . Wizyty należy jednak ograniczyć do wyłącznie niezbędnych polegających na:

- rejestracji stanu cywilnego,
- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- świadczenia usług komunalnych,
- pomocy społecznej,
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

W przypadku załatwiania spraw wymagających osobistego stawiennictwa prosimy o zachowaniu zasad sanitarnych tj. zakrywania ust i nosa oraz stosowania rękawic ochronnych.

Nadmieniamy, że w Urzędzie Gminy Mędrzechów powyższe i inne sprawy były i są załatwianie na bieżąco w miarę potrzeb mieszkańców . Pomimo , że Urząd jest zamknięty pracownicy schodzą do interesantów celem załatwienia konkretnej sprawy.

Za te utrudnienia przepraszamy , ale jest to spowodowane troską o zdrowie mieszkańców oraz pracowników.
Nadal prosimy przed załatwieniem sprawy o kontakt telefoniczny na poniższe

Nr telefonów :


14 643 71 95 - centrala

14 644 24 26 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

14 644 24 24 - Ewidencja Ludności , USC

14 644 24 27 - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

14 644 24 13 , kom. 605 366 615 - Wójt

14 643 71 89 - Sekretarz

14 643 71 82 - Skarbnik