livemarks

Dekret Biskupa Tarnowskiego

Biskup Tarnowski dnia 14 marca 2020 roku wydał Dekret, w którym udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania i ograniczył uczestnictwo we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) tylko do osób zamawiających intencje mszalne, a w wypadku pogrzebu do najbliższej rodziny.
 
We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób. Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Jednocześnie pragniemy poinformować, że kapłani będą celebrowali Msze św. we wszystkich zamówionych intencjach.
Zawieszone zostały wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne). Zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
 
Z uwagi na zaistniałe zagrożenie, prosimy, aby jutro pozostać w domach.
 
Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcamy także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.