livemarks

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 1/2020/G

perly ponidzia

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 1/2020/G
o naborze wniosków w terminie od 04 marca 2020r. do 17 marca 2020r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Mała infrastruktura rekreacyjna, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Mędrzechów zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:

27 luty 2020 (czwartek) godz: 09:45 – 10:15

Szkolenie odbędzie się w dniu:

27 luty 2020 (czwartek) godz: 10:15 – 11:15

Urząd Gminy, 33-221 Mędrzechów 434

 

Pełny harmonogram spotkań informacyjnych oraz szkoleń odbywających się w związku z planowanym ogłoszeniem o naborze wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl.