livemarks

Kolejne projekty z dofinansowane z LGD Perły Ponidzia.

perly ponidzia

Na terenie Gminy Mędrzechów realizowane są dwa kolejne projekty z dofinansowaniem ze środków Unijnych , za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia . Tym razem są dwa projekty , których wnioskodawcą jest „Stowarzyszenie Nasza Gmina Mędrzechów” .

Pierwszy z nich pt.” Spisanie historii gminy Mędrzechów szansą na zachowanie i promocję dziedzictwa lokalnego” - polega na opracowaniu i wydaniu publikacji książkowej o Gminie Mędrzechów , w celu zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zakres planowanych działań obejmuje zebranie materiałów obejmujących aspekty historyczne, kulturowe i społeczne gminy Mędrzechów. Przygotowane do druku i wydanie obszernej dwutomowej publikacji książkowej , z której korzystać będą mogli nasi mieszkańcy i instytucje.

Koszt całego zadania to 23 492,00 zł , z czego dotacja wynosi 18 750 zł.

Drugi to projekt pt. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej W ramach realizacji zadania zaplanowano zakup 5 nowych instrumentów dla orkiestry . Zakupione zostaną: suzafon, zestaw tomów marszowych oraz trzy sztuki trąbek B. Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej przyczyni się do zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji orkiestry działającej na terenie gminy od 30 lat. Jest to orkiestra, która odgrywa znaczącą rolę w życiu społeczno - kulturalnym naszej gminy. Utwory wykonywane przez orkiestrę pokazują słuchaczom wartości historyczne, które w obecnych czasach ulegają zapomnieniu.

Koszt całego zadania to 23 437,50 zł , z czego dotacja wynosi 18 750 zł.