livemarks

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” ogłasza nabór wniosków nr 1/2020/G

perly ponidzia
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”
ogłasza nabór wniosków nr 1/2020/G
o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego
realizowanego w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Więcej informacji na http://www.perlyponidzia.pl/