Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Opublikowano: wtorek, 21, styczeń 2020 13:42
Arkadiusz Trębaczewski

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 04 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 03 lutego do  kwietnia 2020r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowejwydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku podlegają mężczyźni:

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:

Ochotnicy:

 DOKUMENTY WYMAGANE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Osoby po raz pierwszy stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

Osoby po raz kolejny stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

OZNACZENIE KATEGORII ZDROWIA
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

Siedziba PKLek. dla Powiatu/Miasta

Czas pracy komisji

Powiatu Bocheńskiego
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7
Bochnia

   09.03-10.04.2020r.

Powiatu Brzeskiego
ul. Królowej Jadwigi 18
Brzesko

04.02-05.03.2020r.

Powiatu Dąbrowskiego
ul. Piłsudskiego 33
Dąbrowa Tarnowska

06.02-21.02.2020r.

Powiatu Tarnowskiego
ul. Mościckiego 27
Tarnów

03.02-31.03.2020r.

Miasta Tarnów
ul. Brodzińskiego 1
Tarnów

05.03-08.04.2020r.

Gmina Mędrzechów kwalifikacja dnia 17.02.2020 r.