livemarks

Obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

W związku ze zmianą przepisów oraz zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - niniejszym informujemy , że do dnia

15 stycznia 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. deklaracji w sprawie śmieci .

Aby ułatwić Państwu to zadania na poszczególnych wsiach pracownik Urzędu Gminy będzie pełnił dyżury i przyjmował deklaracje .

Harmonogram dyżurów jest następujący :

Grądy 10.01.2010 r. ( piątek ) w godzinach od 15.00 do 18.00 - Dom Ludowy

Wólka Grądzka 11.01.2020 r. ( sobota) w godzinach od 13.00 do 16.00 - Dom Ludowy

Mędrzechów 12.01.2020 r. ( niedziela) w godzinach od 9.00 do 15.00 – Dom Ludowy

Wójcina 13.01.2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 15.00 do 17.00 - Dom Ludowy

Wola Mędrzechowska 11.01.2020r.( sobota) w godzinach od 9.00 do 12.00 - Domu Parafialny

Ponadto deklaracje przyjmowane są na bieżąco w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie , pokój Nr 10 .

Wzór deklaracji w formacie doc

Wzór deklaracji w formacie pdf