livemarks

Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej dofinansowana ze środków województwa małopolskiego

1 października 2019 r. ogłoszono wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START. Konkursy miały na celu wsparcie rozwoju i promocję twórczości orkiestr dętych z terenu Małopolski.

W drugim z konkursów, dedykowanym małopolskim orkiestrom działającym w ramach instytucji kultury, dotację w kwocie 9 800 zł. na realizacje zadania pn. Wyposażenie w instrumenty i akcesoria muzyczne Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej  otrzymała Gmina Mędrzechów.

Symboliczny czek na ręce Joanny Mączki – prezes zarządu orkiestry oraz Edyty Jurczyk dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie wręczył Stanisław Bukowiec  radny województwa małopolskiego w towarzystwie Krzysztofa Kupca radnego powiatu dąbrowskiego.

Łącznie na wsparcie małopolskich orkiestr z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono 900 tys. zł. W obu konkursach otrzymano w sumie 131 ofert, w tym 51 wniosków w konkursie Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START. Finalnie komisja konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 42 zadania na kwotę 364 tys. zł.

Galeria