livemarks

Informacja ARiMR

W dniu 10 października 2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:30 , w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie - pracownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował wnioski klęskowe rolników , którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych w wyniku powodzi i posiadają protokół z szacowania zakresu i wysokości szkód sporządzony przez komisję Wojewody.