livemarks

120 - LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w GRĄDACH

       120 - lat w służbie społeczeństwu - z tym przesłaniem Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach działa już od 120 lat.

Uroczyste obchody tego ważnego jubileuszu odbyły się 21 lipca br. w Grądach. Rozpoczęte zostały Mszą Świętą dziękczynną , koncelebrowaną - odprawioną w Kościele Parafialnym w Bolesławiu . Homilię wygłosił Ks. Zygmunt Warzecha - Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Dąbrowskiego , Dziekana Dekanatu Szczucin .

W nabożeństwie uczestniczyli druhowie strażacy z OSP Grądy , licznie przybyłe inne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych , Kompania Honorowa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego , poczty sztandarowe , zaproszeni goście, mieszkańcy wsi Grądów , Wólki Grądzkiej i inni.

Po Mszy Św. wszyscy udali się do Grądów , aby w paradnym korowodzie prowadzonym przez orkiestrę Dętą z Woli Mędrzechowskiej przejść na plac przed Domem Ludowym , gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Dowódca złożył raport Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhowi Ryszardowi Pikulowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Po czym nastąpił przegląd pododdziałów, oraz uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt . Orkiestra odegrała Hymn Państwowy.

Przywitania wszystkich zebranych dokonał Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec .

Na jubileusz przybyli między innymi : Wiesław Krajewski - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,

Lesław Wieczorek - Starosta Dąbrowskiego , Krzysztof Bryk - Wicestarosta Dąbrowski ,

Ks. Zygmunt Warzecha - Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Dąbrowskiego , Dziekana Dekanatu Szczucin , Ks. Józef Radłowski - Proboszcz Bolesławskiej Parafii , Ryszard Pikul - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP , Komendant Państwowej Straży Pożarnej - starszy brygadier – Krzysztof Kolarczyk i jego zastępca kapitan Krzysztof Romański , Stanisław Początek - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP , Wójtowie Gmin sąsiednich : Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyka , Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec , Przewodnicząca Rady Gminy Mędrzechów Barbara Brożek wraz z radnymi , Radni powiatowi : Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy Mędrzechów , Stanisław Początek , Sebastian Kądzielawa , Skarbnik Gminy - Kazimiera Klimaj,

Druhowie strażacy z jednostek : OSP Mędrzechów , OSP Kupienin , OSP Wójcina, OSP Wola Mędrzechowska, OSP Bolesław , OSP Kanna , OSP Samocice , OSP Pawłów ,OSP Strojców, OSP Świebodzin , OSP Podlipie , OSP Olesno , OSP Pilcza Żelichowska , OSP Dąbrówki Breńskie , OSP Szczucin , OSP Dąbrowa Tarnowska , OSP Ćwików , Kompania Honorowa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego pod dowództwem druha Józefa Misiaszka , mieszkańcy Grądów oraz wiele innych zacnych gości.

Historię powstania jednostki oraz funkcjonowania na przestrzeni 120 lat zaprezentował Prezes Zarządu OSP w Grądach - druh Kazimierz Światłowski , który w swoim wystąpieniu w sposób bardzo interesujący przedstawił nie tylko historię straży, lecz również wsi Grądy , z którą strażacy zawsze nierozerwalnie byli i są związani .

W obecnym czasie nie brak wśród druhów tych najbardziej zaangażowanych , chętnych do pomocy i pracy. Zostali oni odznaczeni medalami.

Za zasługi dla pożarnictwa , odznaczeni zostali najbardziej aktywni strażacy oraz osoby wspierające swoją działalnością ochotników strażaków.

Aktu odznaczenia dokonał druh Ryszard Pikul - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, wraz z Komendantem PSP starszym brygadierem Krzysztofem Kolarczykiem oraz Wójtem naszej gminy Krzysztofem Korcem.

Najwyższym odznaczeniem strażackim „ Złotym Znakiem Związku” odznaczony został druh Kazimierz Światłowski.

Złotym medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczonych zastało 6. strażaków , srebrnym medalem 7.strażaków , brązowym medalem 5 strażaków , a odznakę Strażak Wzorowy otrzymało 24. druhów i druhen strażaków.

Po dokonaniu aktu odznaczenia , zaproszeni goście włączając się w tą podniosłą atmosferę , zabrali głos:

Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP , pogratulował strażakom z OSP Grądy wspaniałego jubileuszu , podziękował za zaproszenie , podkreślił rolę strażaków w służbie dla wsi, gminy , ojczyzny . Na przyszłość życzył im wielu równie zacnych jubileuszy , wytrwania w tak potrzebnej służbie oraz wręczył strażakom statuetkę Św.Floriana

Słowa gratulacji , podziękowań i życzeń skierował również na ręce strażaków Starosta Dąbrowski - Lesław Wieczorek , Komendant Powiatowy PSP - Krzysztof Kolarczyk ,

Ryszard Pikul - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Część oficjalna została zamknięta przez prowadzącego musztrę druha Bartosza Pytkę z OSP Dąbrówki Breńskie.

Z koncertem wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej pod Batutą Andrzeja Komorowskiego.

Goście mieli okazję wpisać się do księgi pamiątkowej oraz uwiecznić swoją obecność wbijając gwóźdź na specjalnie przygotowanej tablicy pamiątkowej.

Jak przystało na tak zacny jubileusz nie mogło zabraknąć części bardziej rozrywkowej i zabawy tanecznej. Serwowany bigos , gulasz oraz pyszne ciasta miały wielu amatorów .

Wzorowemu przebiegowi uroczystości i dobrej zabawie nie przeszkodziła nawet czasami kapryśna pogoda.

Gratulujemy strażakom ! Dołączamy się do wszystkich słów podziękowań i życzeń

>>Galeria