livemarks

30 - lecie Gminnej Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej.

      Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej istnieje już od 30-tu lat. Aby uczcić to jakże ważne wydarzenie 14 lipca 2019 r. w Mędrzechowie odbyła się uroczystość godna jubileuszu. Rozpoczęta została Mszą Św. koncelebrowaną - odprawioną w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Mędrzechowie . Homilię wygłosił ks. Stanisław Saładyga Proboszcz Mędrzechowskiej Parafii.

Uroczysty korowód prowadzony przez Orkiestrę Jubilatkę pod batutą Andrzeja Komorowskiego przeszedł na stadion w Mędrzechowie , gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Program tego wspaniałego wydarzenia był bardzo urozmaicony i starannie przygotowany , a w jego realizacji nie przeszkodziły nawet przelotne opady deszczu.

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” - tą piosenką Mędrzechowski Klub Seniora rozpoczął świętowanie.

Historię orkiestry zaprezentowała Pani Joanna Mączka - Prezes Orkiestry , wspominając ludzi i instytucje dzięki którym orkiestra powstała , funkcjonuje i nadal się rozwija. Szczególne uznanie skierowała do założyciela orkiestry Św.P. ks. Zygmunta Wojciecha proboszcza Parafii Wola Mędrzechowska i wielu innych bardzo zacnych i zasłużonych osób ( wystąpienie w załączeniu do artykułu ).

Jak przystało na jubileusz nie zabrakło gratulacji i podziękowań przekazywanych przez zaproszonych gości.

W imieniu samorządu Gminy Mędrzechów gratulacje przekazał Wójt Krzysztof Korzec wraz z Barbarą Pobiegło - Sekretarz Gminy Mędrzechów, a zarazem radną Rady Powiatu Dąbrowskiego i Barbarą Brożek Przewodniczącą Rady Gminy Mędrzechów.

Orkiestra została odznaczona Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej , którą wręczył wraz z gratulacjami obecny na uroczystości Poseł na Sejm RP. Wiesław Krajewski. Listy gratulacyjne , wyrazy uznania i podziękowania przekazali także w swoich wystąpieniach radny Sejmiku Województwa Małopolskiego - Stanisław Bukowiec , Starosta Dąbrowski - Lesław Wieczorek , st. kpt. Marek Bator w imieniu Komendanta PSP w Dąbrowie Tarnowskiej , Kapelmistrz Orkiestry Dętej ze Szczucinie Jarosław Dzięgiel .

Mędrzechowski stadion rozbrzmiewał wspaniałymi dźwiękami utworów w wykonaniu gościnnie występujących Orkiestr Dętych ze Szczucin i Bolesławia oraz orkiestry jubilatki. Młodzież z naszych szkół pięknie zatańczyła popularną „ Belgijkę”

Przysłowiową wisienką na torcie był wspólny koncert wszystkich trzech orkiestr , a batutę nad nimi sprawowali naprzemiennie : Jarosław Dzięgiel , Grzegorz Olearczyk , Andrzej Komorowski. Licznie zgromadzona publiczność gromkimi brawami nagradzała artystów .

 Uczestnicy imprezy mogli kosztować wspaniałych smakołyków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Mędrzechowa, Grądów , Wójciny , Woli Mędrzechowskiej i Woli Szczucińskiej .

Na specjalnie przygotowanej tablicy goście mogli wbić pamiątkowe gwoździe , wpisać się do księgi oraz oglądać wystawę fotograficzną upamiętniającą dorobek i historię orkiestry.

Plac zabaw cieszył nasze dzieci , a wieczorna zabawa taneczna była zwieńczeniem imprezy.

Wszystkim muzykom orkiestry oraz ich rodzinom składamy jeszcze raz gratulacje , życzymy zdrowia i wielu dalszych sukcesów. Niech Wasza pasja muzyczna przełożona na wspaniałe koncerty przynosi chwałę Bogu i daje radość ludziom jeszcze przez wiele długich lat.

Pamiętamy także , o tych wszystkich wspaniałych ludziach dzięki którym orkiestra powstała , funkcjonuje i nadal się rozwija , a w szczególności o Tych , których już nie ma wśród nas.

pdf slimHistoria Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej

>>Galeria