livemarks

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” ogłasza nabór wniosków nr 1/2019/G

perly ponidzia
 
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” ogłasza nabór wniosków nr 1/2019/G o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
 
Termin naboru wniosków:
22.05.2019 r. – 05.06.2019 r.
 
Miejsce składania wniosków:
wnioski należy złożyć bezpośrednio w siedzibie LGD, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz; w trakcie trwania naboru wniosków, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00.
 
Forma wsparcia:
Refundacja.
 
Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z LSR:
Przedsięwzięcie 1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.